Gymnasieutbildningar


IHL Akademi erbjuder skolor legitimerade lärare, lokaler och kurslitteratur. Vår absolut främsta uppgift är att undervisa eleverna, vilket gör att den undervisande lärarens arbetstid helt går till detta ändamål. Detta är anledningen till att vi kan förmedla den bästa möjliga undervisningen för er skolas elever.

KONTAKTA OSS

Hur vi kan hjälpa er

För en skola utan idrottshall eller annan lämplig lokal för idrottsundervisning, blir undervisningen av Idrott och Hälsa-relaterade kurser ett problem. Mycket av arbetstiden för den undervisande läraren går åt till att boka lokaler, förhandla om priser och ta sig till och från lokalen. Om skolan utöver det inte har någon kurslitteratur, får läraren själv utforma materialet. Allt detta tar mycket arbetstid, tid som istället kunde ha gått till för- och efterarbete med lektionsinnehållet, införskaffande av bedömningsunderlag eller individuell feedback till eleverna.
Idrott Hälsa Livsstil erbjuder skolor legitimerade lärare, lokaler och kurslitteratur. Vår absolut främsta uppgift är att undervisa eleverna, vilket gör att den undervisande lärarens arbetstid helt går till detta ändamål. Detta är anledningen till att vi kan förmedla den bästa möjliga undervisningen för er skolas elever.

Våra pedagoger är alla av högsta klass och har tagit del av den senaste fortbildningen gällande betyg och bedömning, vägledd och sanktionerat av Skolverket. Förutom lärarutbildningen finns det dessutom särskilda kompetenser inom exempelvis friidrott, handboll, fotboll, dans, fitness mm. För att få reda mer om våra pedagoger, gå in under fliken ”Våra Pedagoger” i menyn.

Ta del av våra tjänster

Om ni som skolledare eller verksamhetsansvarig vill ta del av våra tjänster och prisuppgifter, vänligen kontakta Christoffer Geissler, christoffer@ihlakademi.se för en offert. Priser och kursutformning kan variera, beroende på skolans geografiska läge och schematekniska faktorer.

Genomförda kurser:

• Idrott och Hälsa 1 och 2

• Träningslära

• Pedagogiskt Ledarskap

• Mental Träning

• Träning- och tävlingslära

• Organisation och Ledarskap

• Hälsopedagogik

• Friskvård & Hälsa

• Massage 1 & 2

Förutom dessa undervisar vi även gärna i för oss nya kurser. Skicka en förfrågan till Daniel Svalner och vi skräddarsyr en lösning just för er skola.

”IHL är en mycket bra samarbetspartner – hjälpsamma, lösningsorienterade och alltid ett trevligt bemötande!”

Linda Klang, Rektor Consensum Lund

”Våra elever skattar idrottsläraren mycket högt då eleverna upplever sig sedda och att det är en stor variation i undervisningen”

Anna Ljunggren, Rektor JENSEN Gymnasium Lund

”IHL är en flexibel, kunnig och engagerad samarbetspartner som alltid sätter eleven i främsta rummet och de finner framgångsfaktorer både i det lilla och stora perspektivet!”

Karin Hero, Rektor Sveriges Ridgymnasium